Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Polityka prywatności - Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności – https://www.facebook.com/bibliotekauniejow

Data aktualizacji: 18.04.2023 r.

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez profil https://www.facebook.com/bibliotekauniejow  przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie, ul. Kościelnicka 8/10, 99-210 Uniejów, nr tel: 63 288 80 77,
e-mail: biblioteka@uniejow.pl , zwaną dalej Biblioteką, która jest Administratorem Danych Osobowych.

 

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Statuo zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucyji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.

 

1.3. Biblioteka z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:

– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;

– zasadą ograniczenia celu;

– zasadą minimalizacji danych;

– zasadą prawidłowości;

– zasadą ograniczenia przechowywania;

– zasadą integralności i poufności.

 

1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przegląda Pan/Pani jej zawartość (niezależnie od zalogowania się lub niezalogowania się) przetwarza Pana/Pani dane osobowe, aby móc dostarczyć reklamy swoich partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

1.6. Informacje dotyczące zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/business/gdpr

 

2. Przetwarzanie danych osobowych.

 

2.1. Korzystanie z profilu https://www.facebook.com/bibliotekauniejow polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych)

 

2.2. W związku z korzystaniem z profilu przetwarzane są następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko użytkownika;

– zdjęcie profilowe;

– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

 

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:

– promocji Biblioteki, tj. w celach marketingowych;

– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;

– komunikacji z osobami korzystającymi z usług instytucji oraz osobami zainteresowanymi tematyką profilu;

– realizacji funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;

 

2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności profilu, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do profilu. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na tym profilu poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

 

2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Biblioteka zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a facebook.com/statuopl/ w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

 

3. Linki do innych stron internetowych.

 

3.1. W postach zamieszczonych na profilu https://www.facebook.com/bibliotekauniejow mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

 

3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a https://www.facebook.com/bibliotekauniejow Biblioteka nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.

 

3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

 

3.4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

4. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.

 

4.1. Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 

4.2. Profil https://www.facebook.com/bibliotekauniejow obsługuje bezpieczny protokół https.

 

5. Postanowienia końcowe.

 

5.1. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności profilu https://www.facebook.com/bibliotekauniejow każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

 

5.2. Priorytetem Biblioteki jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.

 

5.3. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.

 

5.4. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.

 

5.5. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

 

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych za zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0"

 

Dofinansowanie operacji pn. „Wianki nad Wartą" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa związanego z działalnością rybacką poprzez zorganizowanie imprezy „Wianki nad Wartą”. Efektem będzie przeprowadzenie warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich, ugotowanie i pokazanie krok po kroku zupy rybnej przez profesjonalnego kucharza z wykorzystaniem zasobów rybnych od okolicznych dostawców, zaangażowanie zespołu, który przedstawi Obrzęd Nocy Świętojańskiej – święta wody i ognia.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedź nas na fb

Facebook Brand Resources

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

W ramach projektu w 2023 i 2024 r. podjęte będą dwutorowe działania:

  1. Budowanie wiedzy i kompetencji:
  • Dopracowywanie i poszerzanie efektów badań oraz uzgodnień realizowanych
    w Spycimierzu i Uniejowie w latach 2018-2022 w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Odkrywanie nowych obszarów problemowych związanych z wyzwaniami stojącymi przed depozytariuszami tradycji wpisanych na listę UNESCO oraz samorządami, na których terenie są te tradycje kultywowane.
  1. Organizacja i transfer wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych: budowa i prowadzenie internetowej bazy wiedzy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Projekt dofinansowania z budżetu państwa

Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania w modelu partycypacyjnym z decydujacym głosem depozytariuszy: 1. Interdysyplinarne badania etnologów, geografów, historyków, biologów zwieńczone wydaniem raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji; 2. Opracowanie w oparciu o raport oferty edukacynej centrum historyczno-kulturowego, sicieżki dydaktycznej i kocnepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
 

Dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Kampania Społeczna przeciwdziałająca dziadurzeniu

Wyszukaj w katalogu

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.