Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Warsztaty w Wejherowie na temat prowadzenia archiwów społecznych

 

 

 

   Warsztaty w Wejherowie na temat prowadzenia archiwów społecznych

 

13 września w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się pierwsze warsztaty wyjazdowe przygotowane i przeprowadzone w ramach zadania: Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Warsztat na temat: Budowa i rozwój archiwów społecznych przeprowadził dr Jędrzej Kałużny.

Wprowadzenie do warsztatów wygłosił Andrzej Szoszkiewicz koordynator ds. dziedzictwa kulturowego. Przedstawił prowadzącego oraz zgromadzone osoby. Uczestnikami zajęć byli depozytariusze tradycji pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską. Tradycja, licząca ponad trzysta pięćdziesiąt lat, co roku gromadzi setki pielgrzymów, turystów i widzów. Sam pokłon feretronów jest nie tylko bardzo szczególny i widowiskowy, lecz przede wszystkim jest wyrazem głębokiej wiary Kaszubów.

W ubiegłym roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, depozytariusze tradycji rozpoczęli starania o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wcześniej w tym samym dniu odbyły się konsultacje społeczne z depozytariuszami. Jednym z elementów starań o wpis była budowa strony internetowej oraz cyfrowego archiwum społecznego. Prowadzenie takiego archiwum nie jest łatwe i wymaga specyficznej wiedzy. Taka wiedzą i kilkuletnim doświadczeniem dysponują eksperci z Uniejowa, którzy kilka lat temu rozpoczęli prace nad społecznym archiwum gromadzącym materiały (zdjęcia, pliki video i audio) na temat tradycji układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała. Opiekunem archiwum jest dr Jędrzej Kałużny, dyrektor Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu, koło Uniejowa.

Ekspert z Uniejowa opowiedział o początkach przedsięwzięcia pod okiem dr. Arkadiusza Jełowickiego z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, cenionego specjalisty w tym zakresie. Zwrócił też uwagę na aspekty prawne związane z pozyskiwaniem materiałów do archiwum oraz organizację zbiorów.

Dr Kałużny zaznaczył, że dobrze prowadzone i archiwum przyczynia się z jednej strony do popularyzacji wiedzy o tradycji, lecz przed wszystkim wzmacnia poczucie świadomości znaczenia tradycji wśród depozytariuszy. To właśnie oni i ich rodziny i znajomi są najbardziej zainteresowani prowadzeniem archiwum. Drugą największą grupa korzystającą z zasobów są badacze. Dr Jędrzej Kałużny podkreślił, że odkąd społeczne archiwum działa w Spycimierzu, liczba kontaktów ze strony naukowców bardzo wzrosła. W drugiej części warsztatów prowadzący przeprowadził praktyczne ćwiczenia i odpowiadał na liczne pytania.

Warsztaty „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” .

Projekt Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego realizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.

Warsztaty w Wejherowie

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych za zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0"

 

Dofinansowanie operacji pn. „Wianki nad Wartą" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa związanego z działalnością rybacką poprzez zorganizowanie imprezy „Wianki nad Wartą”. Efektem będzie przeprowadzenie warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich, ugotowanie i pokazanie krok po kroku zupy rybnej przez profesjonalnego kucharza z wykorzystaniem zasobów rybnych od okolicznych dostawców, zaangażowanie zespołu, który przedstawi Obrzęd Nocy Świętojańskiej – święta wody i ognia.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedź nas na fb

Facebook Brand Resources

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

W ramach projektu w 2023 i 2024 r. podjęte będą dwutorowe działania:

  1. Budowanie wiedzy i kompetencji:
  • Dopracowywanie i poszerzanie efektów badań oraz uzgodnień realizowanych
    w Spycimierzu i Uniejowie w latach 2018-2022 w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Odkrywanie nowych obszarów problemowych związanych z wyzwaniami stojącymi przed depozytariuszami tradycji wpisanych na listę UNESCO oraz samorządami, na których terenie są te tradycje kultywowane.
  1. Organizacja i transfer wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych: budowa i prowadzenie internetowej bazy wiedzy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Projekt dofinansowania z budżetu państwa

Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania w modelu partycypacyjnym z decydujacym głosem depozytariuszy: 1. Interdysyplinarne badania etnologów, geografów, historyków, biologów zwieńczone wydaniem raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji; 2. Opracowanie w oparciu o raport oferty edukacynej centrum historyczno-kulturowego, sicieżki dydaktycznej i kocnepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
 

Dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Kampania Społeczna przeciwdziałająca dziadurzeniu

Wyszukaj w katalogu

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 34

W tym miesiącu: 17

W poprzednim miesiącu: 175

Wszystkich: 5684