Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

VII Seminarium Spycimierskie.

VII SEMINARIUM SPYCIMIERSKIE

16-18 listopada 2023 r.

W drugą rocznicę wpisu na Listę UNESCO

 

16 listopada, Sala konferencyjna Biblioteki w Uniejowie

 

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd

 Centrów Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

 

Uczestnicy

Centrum Spycimierskie Boże Ciało w Spycimierzu

Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego dla subregionu południowego

Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

Instytut Skrzynki

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Muzeum Fabryki w Łodzi

Muzeum w Łowiczu

Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

 

Program

10.00 Kawa powitalna

10.30 Wyjazd do Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu

11.30 Powrót do Uniejowa

11.45 Prezentacja Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” i Centrum kompetencji niematerialnego dziedzictwa kulturowego

12.15 Prezentacje naszych gości

13.30 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy centrów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce

14.00 Obiad

15.00 przedstawienie planów dużych imprez związanych z dziedzictwem kulturowym i zrównoważonym rozwojem, które odbędą się w 2024 r. w Uniejowie i Spycimierzu. Są to przede wszystkim – Spycimierskie Boże Ciało, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego, konferencja „Dziedzictwo kulturowe – szanse i wyzwania dla samorządów”, a także wielkie cykliczne plenerowe wydarzenia „Earth Festival” organizowane z telewizją Polsat. Chcielibyśmy szerzej otworzyć przestrzeń Uniejowa i Spycimierza na niematerialne dziedzictwo i posłuchać Państwa opinii i pomysłów na ten temat oraz omówić konkretne plany współpracy. 

16.30 zebranie założycieli stowarzyszenia „Szlak niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce”. Omówienie wniosków dotyczących statutu i podejmiemy zapisane w statucie działania w celu rozpoczęcia działalności stowarzyszenia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

17 listopada, Sala konferencyjna Biblioteki

 

Nauka dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 

10.00 - Warsztaty w ramach Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dla depozytariuszy tradycji i pracowników samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę oraz instytucji wpisanych na Listę UNESCO:

-Praktyczne aspekty ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: kodeks etyczny - prof. Katarzyna Smyk    

-Strategia komunikacji w zakresie partycypacyjnego zarządzania dziedzictwem kulturowym - Andrzej Szoszkiewicz

-Opracowanie programów edukacyjnych dla placówek kulturalnych oraz metod promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego wśród młodych ludzi- dr Jędrzej Kałużny

Obiad

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

18 listopada, Sala OSP w Spycimierzu

Dzień spycimierzan

 

Dwa lata tradycji kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości

 

10.00 – Warsztaty w ramach Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dla depozytariuszy tradycji i pracowników samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę: „Budowa marki i promocja: praktyczne aspekty komunikacji”.  Wnioski z warsztatów.

Prezentacje:  

 • Boże Ciało 2023 – nowa organizacja uroczystości i wnioski na 2024 r.

Burmistrz Józef Kaczmarek, prof. Bogdan Włodarczyk

 • Centrum Spycimierskie Boże Ciało – jedyna takie miejsce w Polsce
 • Centrum Kompetencji NDK – wyzwania dla depozytariuszy i samorządów wpisanych na listy UNESCO i do niej aspirujący

Gość specjalny: Tradycje kulturowe Biskupizny

 Prezentacje i dyskusja w drugą rocznicę wpisu na listę UNESCO:

 • Wyjazd do Kaustinen i rewizyta w Spycimierzu
 • Pozdrowienia z  Infioritalii, omówienie planów współpracy

 

13.00 Obiad

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

ZAŁĄCZNIKI:

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych za zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0"

 

Dofinansowanie operacji pn. „Wianki nad Wartą" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa związanego z działalnością rybacką poprzez zorganizowanie imprezy „Wianki nad Wartą”. Efektem będzie przeprowadzenie warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich, ugotowanie i pokazanie krok po kroku zupy rybnej przez profesjonalnego kucharza z wykorzystaniem zasobów rybnych od okolicznych dostawców, zaangażowanie zespołu, który przedstawi Obrzęd Nocy Świętojańskiej – święta wody i ognia.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedź nas na fb

Facebook Brand Resources

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

W ramach projektu w 2023 i 2024 r. podjęte będą dwutorowe działania:

 1. Budowanie wiedzy i kompetencji:
 • Dopracowywanie i poszerzanie efektów badań oraz uzgodnień realizowanych
  w Spycimierzu i Uniejowie w latach 2018-2022 w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Odkrywanie nowych obszarów problemowych związanych z wyzwaniami stojącymi przed depozytariuszami tradycji wpisanych na listę UNESCO oraz samorządami, na których terenie są te tradycje kultywowane.
 1. Organizacja i transfer wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych: budowa i prowadzenie internetowej bazy wiedzy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Projekt dofinansowania z budżetu państwa

Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania w modelu partycypacyjnym z decydujacym głosem depozytariuszy: 1. Interdysyplinarne badania etnologów, geografów, historyków, biologów zwieńczone wydaniem raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji; 2. Opracowanie w oparciu o raport oferty edukacynej centrum historyczno-kulturowego, sicieżki dydaktycznej i kocnepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
 

Dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Kampania Społeczna przeciwdziałająca dziadurzeniu

Wyszukaj w katalogu

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 34

W tym miesiącu: 17

W poprzednim miesiącu: 175

Wszystkich: 5684